Zapojte se také

Soutěž Quarry Life Award

Mezinárodní vědecko-vzdělávací soutěž Quarry Life Award vznikla na základě myšlenky posílit povědomí o jejich biologické hodnotě těžebních prostor a přispět tak k její další ochraně a podpoře zdejší biodiverzity. Soutěž je určena zejména pro studenty a vědecké pracovníky, otevřená je ale všem zájemcům o tuto problematiku.

Úkolem soutěžících je navrhnout projekt na poznávání a podporu biodiverzity v těžebních prostorech. Významným aspektem soutěže je také zapojení a informování veřejnosti.

Projekty jsou hodnoceny odbornými porotami v národním a mezinárodním kole. V České republice probíhá soutěž ve vybraných lomech a pískovnách společností Českomoravský cement, a.s., a Českomoravský štěrk, a.s.

Soutěž byla poprvé vyhlášená v roce 2011 a je do ní každoročně zapojeno více než 20 zemí po celém světě.

Více o soutěži na webových stránkách www.quarrylifeaward.cz.

Výzkum, seminární, bakalářské a diplomové práce

Na svých těžebních místech umožňujeme a podporujeme přírodovědný výzkum, provádění experimentů a zpracovávání studentských a odborných prací. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Exkurze, přednášky, články

Na vybrané provozovny pořádáme exkurze. Na Tovačovských jezerech bývají spojené s kroužkováním mláďat rybáků obecných, jinde je možné se zapojit do odchytu a určování hmyzu, prohlédnout si technologickou linku nebo zkusit najít zajímavý minerál.

Snažíme se přispět také k osvětě a porozumění problematiky těžby a biodiverzity formou přednášek, exkurzí, naučných tabulí a článků.