Copyright

Veškerý obsah, který se nachází na těchto internetových stránkách (texty, obrázky a fotografie, grafiky, zvuk, videa a animace) je ve vlastnictví společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s., a podléhá zákonné ochraně vlastnického práva (včetně ochrany duševního vlastnictví v případech, kdy je obsah stránek duševním vlastnictvím).Pokud není jinak písemně sjednáno jinak, je možné obsah těchto internetových stránek kopírovat a užívat pouze pro soukromé účely, případně v rozsahu zákonných licencí. Takto pořízené kopie a podklady mají pouze informační charakter, nemohou být dále měněny a zpracovávány bez souhlasu společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s.
Poskytnuté informace nesmějí být použity jako návod k výrobkům, technologickým či výrobním procesům nebo úpravám.

Pro tisková a další informační média jsou volně k dispozici pouze texty, které se nacházejí v sekci „Tiskové informace“ na těchto internetových stránkách. Podrobnější texty a doprovodné obrázky či fotografie od našich spolupracovníků pro mediální užití jsou též k dispozici.

Značka Heidelberg Materials CZ a logo společnosti Heidelberg Materials CZ jsou ochranné známky společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s.

Ujednání ohledně používání těchto stránek

Heidelberg Materials CZ, a.s., neustále kontroluje, upravuje a aktualizuje informace a doporučení uvedené na těchto internetových stránkách, které zde jsou zveřejněny s nejlepším vědomím a svědomím. I přes veškerou naši snahu poskytnout návštěvníkům těchto stránek průběžně správné a aktuální informace, mohou nastat případy, kdy dojde ke změnám v údajích a informacích na internetových stránkách zveřejněných. V žádném případě není společnost Českomoravský cement, a.s., povinna provádět neustálou aktualizaci nebo korekturu informací zveřejňovaných na těchto stránkách. Proto si vyhrazuje právo obsah těchto internetových stránek kdykoliv a bez upozornění měnit a upravovat.

Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., není odpovědná za úplnost a přesnost na internetových stránkách zveřejněných informací.

Společnost Heidelberg Materials CZ, a.s., není povinna nahradit újmu jakéhokoliv druhu, která by vznikla přímo nebo nepřímo v souvislosti s využitím informací zveřejněných na těchto internetových stránkách, či případně v souvislosti s aplikací těchto informací na jakýkoliv výrobek či technologický nebo pracovní postup. Totéž platí i v souvislosti se všemi jinými internetovými weby, na které internetové stránky společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s., odkazují prostřednictvím hyperlinkových odkazů. Heidelberg Materials CZ, a.s., neodpovídá za obsah a správnost informací na jiných internetových stránkách, se kterými jsou jeho internetové stránky provázány. Hyperlinkové odkazy na jiné internetové stránky poskytuje Heidelberg Materials CZ, a.s., jako službu svým návštěvníkům, není odpovědná za obsah a ani se výslovně neztotožňuje s obsahem stránek, jejichž hyperlinkové odkazy na svých stránkách uvádí.

© Heidelberg Materials CZ, a.s.