V oblasti ochrany životního prostředí a omezování vlivu své činnosti na okolí se bezvýhradné dodržování zákonných povinností, vyplývajících jak z všeobecných právních přepisů, tak i z konkrétních podmínek stanovených pro jednotlivé lokality, stalo dlouhodobě naplňovaným standardem. Nad jeho rámec, v souladu s politikou celé skupiny Heidelberg Materials, byla pozornost zaměřena na zvyšování biodiverzity na našich provozovnách a na cílenou ochranu biotopů vhodných pro chráněné či ohrožené druhy živočichů a rostlin.

Co je biodiverzita

Více informací

Rekultivace - proč a jak

Více informací

Spolupráce

Více informací