Upravili jsme prostranství „před Marjánkou“ ve Stříbrné Skalici

Ve Stříbrné Skalici je křižovatka navazující na hlavní silnici propojující Mnichovice, Sázavu a Uhlířské Janovice. Vede z ní vedlejší silnice k našemu lomu a zároveň i vedlejší komunikace přes most do Samechova. Právě tam se nachází restaurace Na Marjánce – široko daleko vyhlášený podnik navštěvují vodáci, cyklisté i turisté, a především fanoušci české rockové muziky – ti míří hlavně do tamního avantgardního klubu, který nabízí hudební koncerty a další kulturní akce. 
 

A právě prostranství před restaurací a přilehlou křižovatkou bylo třeba upravit. K úpravě jsme se zavázali v rámci Memoranda o spolupráci na dobu od r. 2020 do r. 2025 mezi obcí Stříbrná Skalice a společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Kromě obtížné dopravní situace, kdy bylo potřeba zajistit rozhledové pole, což se řešilo s dopravním inspektorátem Policie ČR, bylo potřeba řešit pozemkové vlastnictví, protože část rozbité silnice náleží do majetku obce Stříbrná Skalice a část do majetku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, kam jsme nesměli zasáhnout. Proto byla plocha nejprve geodeticky zaměřena. Následovalo vyštěrkování původní cestičky od zastávky po Marjánku, vyštěrkování plochy rozbité silnice, usazení kamenů o výšce do 70 cm a vzdálenosti min. 0,5 m od hranice pozemku, rozvrstvení zeminy a osetí směsí pro květnaté luční trávníky, usazení dřevěné lavice a stojanu s informační tabulí do patek do betonu. Ze strany obce byl posečen trávník a bude pravidelně prováděn úklid a odvoz odpadků.

Vřelé díky patří především panu vedoucímu lomu Ing. R. Antoszykovi za skvělou spolupráci, za snahu a za to, že spolu se svými lidmi celé prostranství upravili a vše zajistili.

Prostranství před Marjánkou - Stříbrná Skalice.

Prostranství před Marjánkou - Stříbrná Skalice.

Prostranství před Marjánkou - Stříbrná Skalice.

Prostranství před Marjánkou - Stříbrná Skalice.