Podzim ve znamení výsadby

I přes současnou situaci se snažíme pokračovat v plánovaných aktivitách, do kterých patří výsadby ovocných stromů, ať už v rámci rekultivačních prací v dobývacích prostorách či v rámci komunitních projektů s obcemi a školami.

První podzimní akcí byla výsadba starých odrůd vysokokmenných jabloní. Vysázením zbylých 12 kusů jabloní jsme dokončili dvouletý komunitní projekt s obcí Stříbrná Skalice a Základní školou Stříbrná Skalice. Tento rok se výsadby zúčastnili starosta obce Stříbrná Skalice PhDr. M. Šmied, Ph.D. a žáci 8. a 9. tříd se svými učitelkami a paní ředitelkou PaedDr. J. Bittnerovou. Díky naší velmi dobré spolupráci se Školním lesním podnikem v Kostelci nad Černými lesy si mohli zúčastnění poslechnout odborný výklad Ing. Ottomanského o správné výsadbě. 

S několikaměsíčním předstihem se při takovýchto výsadbách plánuje např. množství, druhové skladby – odrůdy, doprava, nákup doplňkového materiálu – kůlů, hřebíků, upevňovacích pásek či zpevňovacích horních lišt. Den před samotnou výsadbou se pak provádí vyměření a vykolíkování míst pro výsadbu, vyhloubení děr pomocí malého pásového bagru a navezení doplňkového materiálu, zajištění nářadí, občerstvení, pití a vodní cisterny pro okamžité zalití. 

Studenti se svými učitelkami vysadili během tohoto teplého zářijového dne 12 stromů, nařezali zpevňovací lišty a připevnili hřebíky, nastříhali pletivo a obepnuli ho okolo stromu proti okusu zvěří. 

Podzimní výsadbu jabloní na kopci Čapík doplnila výsadba 10 ks hlohů (odrůda Paul´s Scarlet) na náměstí ve Stříbrné Skalici. Stromy darované obcí od naší společností měly nahradit již odumřelé jedince hlohů, které zde byly vysazeny v meziválečném období.   Výsadby se účastnil zástupce Archeologického ústavu AV ČR, který měl dohled nad celou akcí. Nejprve bylo potřeba vytrhnout kořeny původních hlohů, což bylo v některých případech velmi náročné i pro bagr, opěrná zeď nevypadala všude pevně, místo pro každý strom bylo vyměřeno na cm. Každý kořenový bal se stromem měl min. 40 kg, a tak ani manipulace nebyla jednoduchá. 

Další velkou akcí byla plánovaná výsadba celkem 85 ks ovocných stromů v polovině listopadu roku 2020 na valu směrem k dálnici D1 v kamenolomu Hrabůvka. Do výsadby se měli zapojit studenti střední lesnické školy v Hranicích, avšak vzhledem k uzavření škol, je tato spolupráce zrušena. Vysazovat se budou převážně slivoně (celkem 67 ks): Durancie, Wangenheimova, Domácí velkoplodá, Gabrovská, dále jabloně v počtu 8 ks: Jadernička a Průsvitné letní a po 5 ks černé a červené jeřáby.

Podzim ve znamení výsadby.

Podzim ve znamení výsadby.

Podzim ve znamení výsadby.

Podzim ve znamení výsadby.

Podzim ve znamení výsadby.