Čolek dravý (Triturus carnifes)

Čolek dravý je naším nejvzácnějším obojživelníkem. Jedná se o mohutného čolka, který dorůstá délky až 18 cm a může se dožívat až 30-ti let. Těžiště jeho výskytu v ČR se nalézá ve výškách 200-300 m n.m. Na jaře žije ve vodě, kde dochází k páření a kladení vajíček.

Druh žije v rybnících, jezírkách v lomech a pískovnách, tůních, zřídka i v zatopených příkopech nebo požárních nádržích. Ze současné krajiny ustoupil především v důsledku změn vodního režimu, způsobených například odvodňování luk a lesů nebo regulací potoků. Roli hraje také nešetrné rybářské obhospodařování rybníků a zarybňování jezírek v lomech a pískovnách.

Dravé druhy ryb čolky přímo požírají, ryby živící se planktonem čolkům potravně konkurují a čolci jako méně pohyblivá a hůře přizpůsobivá skupina živočichů ustupují až vymírá.

Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, resp. prováděcí vyhlášky 395/1992 Sb. jmenovaného zákona není čolek dravý chráněn přesto, že patří k nejvíce ohroženým živočichům na našem území. Je to proto, že druh byl na území ČR doložen až v roce 1997 a od roku 1992 zůstává legislativa neměnná.

Ing. Kristýna Šebková, Ph.D.

Specialista pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci