7. listopad 2017

Dobrovolníci pomáhali v Tovačově

Ve dnech 3. až 4. listopadu 2017 proběhla na štěrkovně v Tovačově dobrovolnická akce, a to v rámci projektu zaměřeného na podporu biodiverzity uložišť výpěrků. Uložiště výpěrků se dlouhodobě ukazují jako zcela výjimečná z pohledu ochrany přírody. Oblíbily si je mnohé vzácné a chráněné druhy rostlin i živočichů, například kulík říční, vzácní pavouci jako slíďák břehový a svižník písčinný nebo samotářské včely.

Během dvou dní se do práce zapojilo téměř 30 pomocníků, a to jak dobrovolníci z řad zaměstnanců těžební společnosti, tak ornitologové, studenti a děti z přírodovědného kroužku. Dobrovolníci vysekali v rákosině široký pás, a tím připravili část zarostlého uložiště výpěrků k pilotnímu vypalování, které je v plánu na konci zimy.

Dobrovolníkům dělali při práci společnost například orel mořský, kroužící káňata, havrani na tahu nebo datel.

Společný projekt společnosti Českomoravský štěrk, a.s., a České společnosti ornitologické poběží v letech 2017 až 2018 díky partnerství skupiny HeidelbergCement a Birdlife International.

Ing. Kristýna Šebková, Ph.D.

Specialista pro biodiverzitu a územně-plánovací dokumentaci
Tel.: 
+420 544 122 630